contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Giới thiệu DDCI
Giới thiệu DDCI

Chất lượng làm nên giá trị

Sự bền vững của DDCI Vietnam

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh, gọi tắt bằng tiếng Anh là DDCI (Department & District Competitiveness Index) là bộ chỉ số được xây dựng thành bộ công cụ tương tự bộ chỉ số PCI (Provincial Competitiveness Index) của Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam phối hợp với USAID (Hoa Kỳ). 

DDCI Việt Nam
DDCI tiếp tục chứng minh là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện năng lực quản lý, điều hành kinh tế tại các tỉnh
News

Tin tức DDCI Vietnam