contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Khảo sát trực tuyến

18/02/2021 10:49:33

Vietanalytics đã xây dựng một phần mềm khảo sát trực tuyến tại Azsurvey.vn. Mỗi doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ được cung cấp một tài khoản để đăng nhập vào phần mềm này. Doanh nghiệp sẽ thực hiện khảo sát và gửi kết quả trực tuyến lên hệ thống. Vietanalytics sẽ trực tiếp quản lý dữ liệu khảo sát trên hệ thống.