contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Phương pháp thu thập dữ liệu

18/02/2021 10:44:47

1 Phương pháp phỏng vấn trực tiếp:

Ưu điểm:

- Tỷ lệ phiếu trả lời cao;

- Thông tin thu thập thường được khai thác sâu do có sự trao đổi hai chiều, được tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân;

- Nhanh chóng ghi nhận được phản ánh;

- Thông tin do doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD) cung cấp được ghi trực tiếp và cụ thể.

Nhược điểm:

- Chi phí cao do cần nhiều nhân lực, phải đào tạo, tập huấn kỹ năng;

- Thời gian dành cho phỏng vấn thường kéo dài, gián đoạn;

- Người trả lời thường có tâm lý né tránh các câu hỏi nhạy cảm về hiện tượng nhũng nhiễu của cán bộ nhà nước hoặc lo ngại bị lộ danh tính cá nhân;

- Thông tin thu thập có thể không khách quan  do ảnh hưởng từ quan điểm riêng của điều tra viên.

2 Phương pháp Khảo sát qua thư tín

Ưu điểm

- Chi phí tương đối thấp;

- Loại trừ được ảnh hưởng của điều tra viên.

Nhược điểm

- Tỷ lệ phản hồi không cao vì bị phụ thuộc vào tính chủ động và nhiệt tình của DN, HTX, và HKD.

- Khó cung cấp thông tin trao đổi khi có những thắc mắc cần giải đáp.

3 Phương pháp Khảo sát qua điện thoại

Ưu điểm

- Chi phí thấp

- Loại trừ ảnh hưởng từ điều tra viên

Nhược điểm

- Nội dung đánh giá bị hạn chế;

- Bị phụ thuộc vào thời gian của doanh nghiệp, HTX, HKD;

- Khó cung cấp thông tin trao đổi khi có những thắc mắc cần giải đáp.

4 Phương pháp Khảo sát trực tuyến

Ưu điểm

- Chi phí thấp

- Loại trừ ảnh hưởng từ điều tra viên

Nhược điểm

- Bị phụ thuộc vào yếu tố tiềm lực công nghệ của địa phương

- Tỷ lệ phản hồi phụ thuộc vào mức độ lan tỏa thông tin và kêu gọi của chính quyền tỉnh

- Khó cung cấp thông tin trao đổi khi có những thắc mắc cần giải đáp.