contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Trà Vinh: Công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh 2019

22/12/2020 15:39:31

UBND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 hôm 30/10.

Bộ chỉ số DDCI tỉnh Trà Vinh có 9 chỉ số thành phần gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và hiệu lực thi hành, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai và tính ứng dụng công nghệ thông tin. Khảo sát đánh giá đã triển khai trên 800 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại Trà Vinh, thu về 919 ý kiến đánh giá từ cộng đồng doanh nghiệp. Các đơn vị được đánh giá DCCI lần này gồm Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế cùng các ban ngành gồm Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện.

Theo kết quả công bố, khối sở ban ngành có hai đơn vị thuộc nhóm "Rất tốt" là Sở Công Thương và Cục Thuế tỉnh Trà Vinh. Bốn đơn vị thuộc nhóm "Tốt" gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường và Bảo hiểm Xã hội. Bốn đơn vị thuộc nhóm "Khá tốt" gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế. Hai đơn vị thuộc nhóm "Khá" gồm Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng.

Ở khối huyện, thị xã, thành phố có hai đơn vị thuộc nhóm "Rất tốt" là UBND huyện Cầu Ngang và Tiểu Cần, ba đơn vị thuộc nhóm "Tốt" gồm huyện Trà Cú, Duyên Hải và Châu Thành, ba đơn vị thuộc nhóm "Khá tốt" gồm huyện Cầu kè, TP Trà Vinh, thị xã Duyên Hải. Huyện Càng Long thuộc nhóm "Khá".

Nguồn: Tỉnh Trà Vinh công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019, Website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, 3/11/2020.