contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Thư viện

Danh sách tài liệu

Lọc tài liệu
# Tài liệu File Danh mục Thời gian
1 KHDDCI-ĐB-2019 Kế hoạch triển khai DDCI Điện Biên 2019 DDCI các tỉnh 03/09/2019
2 KHDDCI-QN-2020 Kế hoạch triển khai DDCI Quảng Ninh năm 2020 DDCI các tỉnh 27/03/2020
3 KHDDCI-LS-2019 Kế hoạch triển khai DDCI Lạng Sơn 2019 DDCI các tỉnh 23/04/2019
4 DDCI SL-2019 Báo cáo tóm tắt DDCI Sơn La 2019 Báo cáo DDCI 11/05/2020
5 DDCI LC-2019 Báo cáo tóm tắt DDCI Lào Cai 2019 Báo cáo DDCI 14/05/2020
6 DDCI QN_1 2019 Báo cáo DDCI Quảng Ngãi 2019 Báo cáo DDCI 15/06/2020
7 DDCI QN 2019 Báo cáo DDCI Quảng Ninh 2019 Báo cáo DDCI 04/01/2020
8 VCCI-DDCI Cẩm nang của VCCI về Thực hiện DDCI Tài liệu tham khảo 28/09/2019
9 KHDDCI-ĐN-2019 Kế hoạch triển khai DDCI Đắk Nông 2019 DDCI các tỉnh 27/11/2018