contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Hải Phòng: Lấy ý kiến về Phương pháp luận và Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI Hải Phòng

22/12/2020 14:37:56

Hội thảo tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hiệp hội doanh nghiệp về Phương pháp luận và Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) Hải Phòng năm 2020 là cơ sở để hoàn thiện và ban hành Bộ chỉ số DDCI Hải Phòng năm 2020

Sáng 17/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hiệp hội doanh nghiệp về Phương pháp luận và Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2020. Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Tại Nghị quyết số 09/NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những phương hướng và giải pháp hàng đầu cho phát triển thành phố là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giữ vững vị trí xếp hạng PCI của thành phố trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt. Với mục tiêu đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 2/10/2020 về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố. 

Đây là năm đầu tiên thành phố thực hiện đánh giá DDCI, vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn các chuyên gia, đại biểu sẽ có nhiều ý kiến tham gia đóng góp tích cực tại Hội thảo và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn, trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý tại Hội thảo sẽ nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, trình UBND thành phố ban hành Quyết định về Bộ chỉ số DDCI Hải Phòng năm 2020 trong thời gian sớm nhất.

Chỉ số DDCI Hải Phòng được xây dựng và tiến hành khảo sát nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện để thúc đẩy sự canh tranh, thi đua nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của thành phố nói chung; đồng thời đây cũng là mục tiêu mà UBND thành phố đặt ra để các sở, ban, ngành và địa phương cùng đồng lòng, chung sức cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế của chính đơn vị mình và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Nguồn: Hội thảo tham vấn ý kiến về Phương pháp luận và Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) Hải Phòng năm 2020, Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng, 17/12/2020.