contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Bắc Giang: Sẽ công bố kết quả đánh giá DDCI vào 1/2021

21/12/2020 16:40:24

Bắc Giang dự kiến kết quả xếp hạng DDCI năm 2020 sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh công bố vào tháng 1/2021

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp thực hiện triển khai khảo sát đánh giá DDCI năm 2020. Phạm vi, quy mô khảo sát gồm 3 nghìn DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP trong thời gian từ tháng 6/2019 đến ngày 30/6/2020. Trong đó đánh giá là 25 đơn vị, được chia làm hai nhóm, nhóm 1 gồm các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông - Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế và Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, BHXH tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Nhóm 2 gồm UBND các huyện, TP.

Ngày 9/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai và kết quả thực hiện khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, TP (DDCI) năm 2020.

Nội dung khảo sát, đánh giá tập trung vào tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí không chính thức, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý, tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động, vai trò đứng đầu của các sở, ban, ngành, huyện, TP, khả năng tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh...

Tổng số gần 7,2 nghìn phiếu phát ra (gồm phiếu giấy và phiếu điện tử), trong đó có gần 1,9 nghìn phiếu A (khảo sát, đánh giá về các huyện, TP) và gần 5,3 nghìn phiếu B (khảo sát, đánh giá về các sở, ban, ngành).

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xử lý dữ liệu, mã hóa, tổng hợp và viết báo cáo. Dự kiến tháng 1 năm 2021 Chủ tịch tỉnh Bắc Giang sẽ công bố báo cáo.

Nguồn: Bắc Giang: Kết quả xếp hạng DDCI năm 2020 sẽ được công bố vào tháng 1/2021, Báo Bắc Giang, 9/12/2020