contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222 / 0328 593 595

Sơn La: Tập huấn năng lực cạnh tranh cấp Sở ban ngành DDCI và hướng dẫn hướng dẫn mã hóa dữ liệu DDCI

10/12/2020 14:31:31

Với sự hỗ trợ của dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và du lịch” do Chính phủ Úc tài trợ.

Năm 2019 tỉnh Sơn La đã tổ chức điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các Sở, ngành thông qua dự án “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành tỉnh Sơn La vì sự phát triển của Doanh nghiệp và doanh nhân nữ, hướng tới phát triển kinh tế xã hội bao trùm” gọi tắt là DDCI; Với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý điều hành kinh tế cấp tỉnh và cấp huyện, thúc đẩy nhận thức và hành động nhằm cải thiện công tác quản lý và điều hành kinh tế, mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, kinh doanh, hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Trong các ngày 24-25/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La tổ chức tập huấn nhắc lại cho đội ngũ điều tra viên về khảo sát, điều tra chỉ số cạnh tranh năng lực cấp huyện và sở, ban ngành. Đây là một trong những hoạt động của Dự án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ngành tỉnh Sơn La (DDCI) vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân nữ tại Sơn La – Giai đoạn 2019-2021 thuộc Dự án GREAT do Chính phủ Úc tài trợ. Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Với sự hỗ trợ của dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và du lịch” do Chính phủ Úc tài trợ, năm 2019 tỉnh Sơn La đã tổ chức điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các Sở, ngành thông qua dự án “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành tỉnh Sơn La vì sự phát triển của Doanh nghiệp và doanh nhân nữ, hướng tới phát triển kinh tế xã hội bao trùm” gọi tắt là DDCI; Với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý điều hành kinh tế cấp tỉnh và cấp huyện, thúc đẩy nhận thức và hành động nhằm cải thiện công tác quản lý và điều hành kinh tế, mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, kinh doanh, hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Sơn La tổ chức khảo sát điều tra chỉ số cạnh tranh năng lực cấp huyện, ban, ngành nên những tồn tại trong quá trình triển khai của năm thứ nhất (năm 2019) đã được các giảng viên và điều tra viên nêu ra để cùng rút kinh nghiệm. Qua hai ngày tập huấn, các điều tra viên đã hiểu lý thuyết cũng như cách thức tổ chức khảo sát. Hoạt động tập huấn này của Dự án không chỉ giúp cho việc triển khai khảo sát năm 2020 mà còn tạo ra đội ngũ điều tra viên nòng cốt để triển khai hoạt động khảo sát của tỉnh trong những năm tiếp theo khi Dự án GREAT kết thúc.

Nguồn: Tập huấn chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Huyện, sở, ban, ngành (DDCI) và hướng dẫn mã hóa dữ liệu DDCI, Website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, 28/11/2020.