contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222

Hà Tĩnh: họp thảo luận Đề án xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh (DDCI)

11/12/2020 11:59:49

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và các địa phương (DDCI) trên địa bàn Hà Tĩnh là một trong những giải pháp tạo sự thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ngành, địa phương.

DDCI nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế. Từ đó, tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (PCI) quốc gia.Theo dự thảo đề án xây dựng và triển khai DDCI của Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, phạm vi nghiên cứu của bộ chỉ số là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.

Số lượng phiếu dự kiến gửi đi cho 1 đợt khảo sát/năm là 1.200 - 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

Đối tượng khảo sát là 27 sở, ban, ngành có liên quan nhiều đến cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh và 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Các chỉ số con của DDCI gồm 8 chỉ số: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban, ngành và địa phương; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương.

Mẫu khảo sát được chọn ngẫu nhiên từ các hồ sơ giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Việc khảo sát được thực hiện thông qua 3 hình thức: Khảo sát bằng thư tín qua đường bưu điện; khảo sát trực tuyến trên hòm thư trực tuyến kiểm soát đồng thời bởi đơn vị tư vấn và cơ quan chủ trì; khảo sát trực tiếp tại các trung tâm hành chính công tỉnh, các huyện, thị, thành phố và thực tế tại một số doanh nghiệp nhằm xác thực thông tin, kiểm soát chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT xin ý kiến các sở, ngành địa, phương, tổng hợp để hoàn thiện đề án và trình UBND tỉnh vào ngày 4/8. Dự kiến, tỉnh sẽ ban hành bộ chỉ số trong nửa đầu tháng 8/2020 để triển khai thực hiện.

Nguồn: Tháng 8/2020, Hà Tĩnh sẽ ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cáp Sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh (DDCI), Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, 15/07/2020.